Дием застраховки

УСЛУГИ

Нашите услуги

 • КОНСУЛТАЦИЯ
 • - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТНО ЗАПИТВАНЕ СЪОБРАЗЕНО С НУЖДИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТА
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 • СКЛЮЧВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАСТРАХОВТЕЛНИ ДОГОВОРИ

ЗАД БУЛСТРАД ВИГ​

ЗАД БУЛСТРАД ВИГ

 • Автомобилни
 • Имуществени
 • Неимуществени
 • Транспортни застраховки

Видовете застраховки

Автомобилни

 • АВТОКАСКО
 • ЗАЩИТЕНА СТОЙНОСТ НА АВТОМОБИЛА
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРОСТ

Имуществени

 • ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
  /Застраховки на жилища, административни и производствени сгради и др./

Неимуществени

 • ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
 • ЗЛОПОЛУКИ
 • ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСТРАХОВКИ
 • МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Транспортни застраховки

 • ЗАСТРАХОВКИ НА ТОВАРИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ
  / ВЪЗУШНИ , МОРСКИ И СУХОПЪТНИ ПРЕВОЗИ/
 • ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕЦИЯ

Видовете застраховки

Спестони застраховки

 • ДЪЛГОСРОЧНИ СПЕСТОВНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПЛАНОВE
 • КОМИБИНИРАНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАСТРАХОВТЕЛНИ ПЛАНОВЕ
  / СПЕСТОВНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ/

Рискови застраховки

 • КРАТКОСРОЧНИ НЕСПЕСТОВНИ
  /СРОК ЕДНА ГОДИНА/
 • ДЪЛСРОЧНИ НЕСПЕСТОВНИ

Здравни застраховки

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА АЛТЕРНАТИВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

БУЛСТРАД ЖИВОТ ЗЕАД

БУЛСТРАД ЖИВОТ ЗЕАД

 • Спестовни застраховки
 • Рискови застраховки
 • Здравни застраховки